Iisalmen kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

Aika :                     26.5.2023 klo 20.00

Paikka:                  Rosso, Iisalmi

Paikalla:      

Pöytäkirja

1§Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
   
2§Järjestäytyminen
 
3§Työjärjestys
  
4§Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto vuodella 2022.
  
5§Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  
6§Jäsenaloitteet ja yhdistyksen kokoukselle päätettäväksi tuodut asiat
  
7§Tiedoksiantoja
    
8§Muut asiat
     
9§Kokouksen päättäminen