Opetus

Kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta 7-15 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Oppilaita perehdytetään kuvallisen ilmaisun perusteisiin, erilaisiin taiteen tekemisen muotoihin sekä taidehistoriallisiin teemoihin. Päämääränä on oppilaan oman luovuuden toteutuminen monipuolisin kuvataiteellisin keinoin sekä luoda oppilaille kiinnostus tutustua taiteeseen ja saada heidät ymmärtämään taiteen laajaa skaalaa. Kuvataidekoulun opinnoilla luodaan myös pohjaa jatko-opintoja varten.

Oppitunnit ovat kestoltaan yht. 90 min ja ne sijoittuvat yhteen päivään, ma-pe klo 14.30-19.00 väliselle ajalle. Opetuskertoja on syksyllä 13 kpl ja keväällä ryhmän omasta opetussuunnitelmasta pohjaten 17 kpl. Opetustilana toimii pääsääntöisesti Kulttuurikeskuksen grafiikanluokka 030 (sijainti pohjakerroksessa). Syys- ja hiihtolomaviikon aikana ei järjestetä opetusta.

 

Kuva: Sari Hakala