Lake-hanke 2018-2019

Iisalmen kuvataidekoulu kasvaa ja kehittyy opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustuksen avulla vuosina 2018-2019.

Opetushallituksen avustuksen suuruus on 16 000 euroa. Kokonaisuutena avustus nousee 26 000 euroon.

Avustuksen avulla toteutetaan kuvataidekoulun opetussuunnitelman uudistus, järjestetään maksuttomia työpajoja ja lisätään opettajien täydennyskoulutusta.

Kiitämme Opetushallitusta ja Iisalmen kansalaisopiston rehtoria Tapani Lakaniemeä. #werule!