Koulun säännöt

Oppitunnit

Kuvataidekoulun toimintaan voi vaikuttaa omalla positiivisella ja toiset huomioon ottavalla asenteella. Oppitunneilla kuunnellaan opettajan ohjeita, osallistutaan teoriaopetukseen, keskitytään omaan taiteelliseen työhön, annetaan muillekin työrauha, arvostetaan omia ja toisten taidetuotoksia.

Oppituntien lopussa huolehditaan luokan siisteydestä. Ensin siivotaan omat jäljet: palautetaan materiaalit ja huolella puhdistetut työvälineet niille määrätyille paikoille sekä huolehditaan oma taideteos säilytykseen opettajan ilmoittamaan paikkaan. Sen jälkeen autetaan opettajaa yleisessä luokan siistimisessä.

Luokkatilasta ei saa poistua kesken oppitunnin muutoin kuin opettajan luvalla.

Jos huolimattomuuden tai tahallisen teon seurauksena aiheuttaa vahinkoa koulun välineistölle ja materiaaleille, on oppilas velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Säännöt on tehty oppilaiden ja opettajakunnan kanssa yhteistyössä. Sääntöjä päivitetään tarpeen ja tilanteen mukaan.