Syyskokouksen päätökset

Toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2018 hyväksyttiin ehdotelman mukaisesti. Hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla. Jäsenmaksut pysyvät ennallaan (8/35€).

Kannatusyhdistys hankkii grafiikanluokkaan uuden kuivatustelineen oppilastöitä varten. Luokan valaistusta parannetaan myös syksyn aikana.