Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 2022

Kokous:                Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

Aika :                     6.5.2022 klo 19.30

Paikka:                  Old Dog, Iisalmi

Esityslista

1§Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
   
2§Järjestäytyminen
  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat.  
3§Työjärjestys
  Hyväksytään esityslista. 
4§Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto vuodella 2021.
   
5§Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
   
6§Jäsenaloitteet ja yhdistyksen kokoukselle päätettäväksi tuodut asiat
    
7§Tiedoksiantoja
    
8§Muut asiat
    
9§Kokouksen päättäminen