Taidetyöpaja 13.2. näyttelytila Vennyssä, Forget me not

TYÖPAJA VALOKUVAUKSESTA KIINNOSTUNEILLE

Miten koemme ja näemme kuoleman, mitä se meistä kertoo? Miten suhtaudumme muihin lajeihin, niiden elämään ja kuolemaan? Miten tänä päivänä kuolema yhteiskunnassamme näyttäytyy, saako sitä kuvata ja saa- ko siitä puhua? Miltä menetys tuntuu ja miten suru otetaan vastaan? Tätä kaikkea pohtivat valokuvateokset Forget Me Not -näyttelyssä.

Työpajassa tutustutaan valokuvanäyttelyyn. Näyttelyn pohjalta pidetään osallistujien kanssa ryhmäkeskus- telu, jossa jokainen voi pohtia ja peilata omia ajatuksiaan näyttelyn teemoista. Ryhmät ja siihen osallistuvat henkilöt itse määrittelevät sen, mikä nousee keskustelussa keskeisimmäksi aiheeksi. Ryhmän niin toivoessa voidaan keskustella myös valokuvauksesta yleisellä tasolla sommittelun, taidevalokuvauksen ja luovan kuvaa- misen näkökulmasta.

Ryhmän yhtenä tavoitteena on luoda taidetta ryhmäläisten omista kokemuksista ja ajatuksista. Teos voi olla esimerkiksi kirjoitus, piirros tai valokuva. Jokaisesta teoksesta otetaan polaroid-valokuva ja näistä pola- roid-kuvista muodostuu oma näyttely Forget Me Not-näyttelyn sisälle.

Työpaja sopii esimerkiksi valokuvaharrastajille ja valokuvaamisesta tai aihepiiristä kiinnostuneille. Työpajan ohjaajana toimii Forget Me Not -valokuvateosten tekijä, valokuvaaja Viivi Häkkinen.